فــــــروش ویژه روکش پی وی سی طرح چوب برند رز فیلم

قیمت های امروز محصولات پالت

دسته بندی مورد نظر خود را انتخاب کنید و قیمت برندهای مختلف را مقایسه کنید.

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

ROSE | رز فیلم

رسته محصول
ضخامت 0.18 (ريال)
ضخامت 0.3 (ريال)
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000

دلیل باز پرداخت

به پالت خوش آمدید

برای ورود به پالت شماره همراه خود را وارد نمایید.
ورود و ثبت‌نام در پالت به منزله‌ پذیرفتن قوانین و مقررات و حریم خصوصی می باشد.